Half duplex connection

Định nghĩa Half duplex connection là gì?

Half duplex connectionKết nối song công một nửa. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Half duplex connection - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Truyền thông hoặc truyền tải trong đó chỉ có một bữa tiệc tại một thời điểm có thể gửi hoặc nhận tín hiệu thoại hoặc dữ liệu, và bên kia phải chờ đợi đến lượt mình. band Citizen (walkie talkie) radio là các thiết bị half-duplex, nhưng một chiếc điện thoại là một thiết bị full-duplex.

Definition - What does Half duplex connection mean

Communication or transmission in which only one party at a time can send or receive voice signals or data, and the other party has to wait for its turn. Citizen band (walkie talkie) radios are half-duplex devices, but a telephone is a full-duplex device.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *