Halliburton

Định nghĩa Halliburton là gì?

HalliburtonHalliburton. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Halliburton - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Công ty dầu khí tỷ đôla dựa ra của Hoa Kỳ có chức năng chính bao gồm khoan, đánh giá, hoàn thiện và sản xuất dầu thô. Công ty có chi nhánh trên khắp thế giới và đã hoạt động trong ngành kinh doanh dầu khí từ năm 1919. Halliburton từng là công ty mẹ cho KBR, nhưng mối quan hệ bị cắt đứt với công ty trong năm 2007. Cựu Phó tổng thống Dick Cheney từng là Giám đốc điều hành của công ty và kết quả là nó đã được suy đoán rằng vì mối quan hệ của nó với Cheney, công ty đã được trao một số lượng hợp đồng của chính phủ.

Definition - What does Halliburton mean

Billion dollar oil and gas company based out of the United States whose main functions include drilling, evaluation, completion and production of crude oil. The company has branches across the globe and has been operating in the oil and gas business since 1919. Halliburton served as the parent company for KBR, but severed ties with the company in 2007. Former Vice President Dick Cheney served as CEO of the company and as a result it was speculated that because of its ties with Cheney, the company was awarded a number of governmental contracts.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *