Incentive fee

Định nghĩa Incentive fee là gì?

Incentive feePhí ưu đãi. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Incentive fee - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một cấu trúc lãi suất, trong đó số tiền lệ phí tính được dựa trên hiệu suất của các tài sản bất động sản thuộc quyền quản lý.

Definition - What does Incentive fee mean

A rate structure in which the fee amount charged is based on the performance of the real estate assets under management.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *