Frequency marketing

Định nghĩa Frequency marketing là gì?

Frequency marketingThị tần số. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Frequency marketing - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Chương trình khuyến mãi nhằm khuyến khích mua sắm lặp lại của khách hàng bổ ích về mua thường xuyên hoặc thường xuyên.

Definition - What does Frequency marketing mean

Promotional program aimed at encouraging repeat sales by rewarding customers on buy frequently or on regular basis.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *