Index bureau experience

Định nghĩa Index bureau experience là gì?

Index bureau experienceKinh nghiệm chỉ số văn phòng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Index bureau experience - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một phương pháp theo dõi thiệt hại bắt nguồn từ yêu cầu thực hiện trong một khoảng thời gian kéo dài một năm.

Definition - What does Index bureau experience mean

A method of tracking losses stemming from claims made during a year-long time frame.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *