Integrate

Định nghĩa Integrate là gì?

IntegrateTích hợp. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Integrate - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Để tham gia với nhau hoặc Unify thành phần khác nhau hoặc các yếu tố vào một phối hợp hoặc hài hòa nói chung.

Definition - What does Integrate mean

To join together or unify disparate components or elements into a coordinated or harmonious whole.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *