Integrated cargo service

Định nghĩa Integrated cargo service là gì?

Integrated cargo serviceDịch vụ chở hàng tổng hợp. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Integrated cargo service - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một hệ thống trong Customers Úc và Dịch vụ Bảo vệ Biên giới cho phép các chỗ điện tử của chính tờ khai nhập khẩu do người môi giới hoặc nhà nhập khẩu cho tất cả các hàng hóa nhập khẩu vào nước này. Hệ thống này cho phép các nhà môi giới để phí thanh toán bằng Chuyển Khoản Điện tử khối lượng khác nhau.

Definition - What does Integrated cargo service mean

A system in the Australian Customers and Border Protection Service that allows for the electronic lodging of Formal Import Declarations by brokers or importers for all goods imported into the country. The system permits brokers to pay fees using Electronic Funds Transfers in variable amounts.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *