Intensive distribution

Định nghĩa Intensive distribution là gì?

Intensive distributionPhân phối chuyên sâu. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Intensive distribution - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một chiến lược tiếp thị, theo đó một công ty bán hàng thông qua càng nhiều cửa hàng càng tốt, do đó người tiêu dùng gặp phải các sản phẩm hầu như ở khắp mọi nơi họ đi: siêu thị, cửa hàng thuốc, trạm xăng, và những thứ tương tự. nước giải khát thường được làm sẵn có thông qua phân phối chuyên sâu.

Definition - What does Intensive distribution mean

A marketing strategy under which a company sells through as many outlets as possible, so that the consumers encounter the product virtually everywhere they go: supermarkets, drug stores, gas stations, and the like. Soft drinks are generally made available through intensive distribution.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *