Intrinsic reward

Định nghĩa Intrinsic reward là gì?

Intrinsic rewardThưởng nội tại. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Intrinsic reward - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một kết quả cung cấp cho một sự hài lòng của cá nhân cá nhân như rằng bắt nguồn từ một công việc cũng được thực hiện.

Definition - What does Intrinsic reward mean

An outcome that gives an individual personal satisfaction such as that derived from a job well done.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *