Value based management

Định nghĩa Value based management là gì?

Value based managementQuản lý dựa trên giá trị. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Value based management - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Xác định và chăn yếu tố tạo ra hoặc phá hủy giá trị (ví dụ như tài sản, chính sách và quy trình) để tối đa hóa giá trị cổ đông.

Definition - What does Value based management mean

Identification and husbandry of factors that create or destroy value (such as assets, policies, and process) to maximize shareholder value.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *