Value billing

Định nghĩa Value billing là gì?

Value billingThanh toán giá trị. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Value billing - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Số tiền mà được tính phí cho các dịch vụ dựa trên giá của dịch vụ thay vì bao nhiêu thời gian đã được dành riêng cho dự án.

Definition - What does Value billing mean

The amount that is charged for services based on the price of the service instead of how much time was dedicated to the project.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *