Visual Basic

Định nghĩa Visual Basic là gì?

Visual BasicNgôn ngữ lập trình. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Visual Basic - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Giao diện lập trình ngôn ngữ thiết kế bởi tập đoàn Microsoft cho phép người dùng sửa đổi mã viết bằng ngôn ngữ lập trình đơn giản được gọi là cơ bản. Visual Basic tìm cách giảm bớt các kiến ​​thức lập trình mở rộng cần thiết để phát triển các ứng dụng phức tạp. ngôn ngữ lập trình này không có khả năng tạo file thực thi và điều khiển ActiveX. Phiên bản đầu tiên của Visual Basic đã được giới thiệu vào năm 1991 và phiên bản cập nhật lần cuối được phát hành vào năm 1998.

Definition - What does Visual Basic mean

Programming language interface designed by Microsoft Corporation to allow users to modify code written in the simple programming language known as Basic. Visual Basic seeks to alleviate the extensive programming knowledge required to develop complex applications. This programming language does have the capability of creating executable files and ActiveX controls. The first version of Visual Basic was introduced in 1991 and the last updated version was released in 1998.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *