Vital few, trivial many

Định nghĩa Vital few, trivial many là gì?

Vital few, trivial manyQuan trọng ít, nhiều tầm thường. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Vital few, trivial many - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Cũ hơn hạn cho số ít, nhiều hữu ích quan trọng.

Definition - What does Vital few, trivial many mean

Older term for vital few, useful many.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *