Vitrification

Định nghĩa Vitrification là gì?

VitrificationThủy tinh hóa. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Vitrification - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Lãng phí phương pháp xử lý đối với immobilizing và đóng gói phóng xạ và các loại vật liệu nguy hiểm. Trong quá trình thủy tinh hóa, nhiệt độ cao (thường là giữa 1100 ° C-1600 ° C) được sử dụng để làm tan chảy các vật liệu vào một chất lỏng đó, vào làm mát, biến đổi đến một kết tinh, thủy tinh giống như rắn và vĩnh viễn nắm bắt được sự lãng phí.

Definition - What does Vitrification mean

Waste disposal method for immobilizing and encapsulating radioactive and other types of hazardous materials. In vitrification process, high temperature (typically between 1100°C-1600°C) is employed to melt the material into a liquid which, on cooling, transforms to an amorphous, glass-like solid and permanently captures the waste.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *