White noise

Định nghĩa White noise là gì?

White noiseTiếng ồn trắng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ White noise - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Bất kỳ ngẫu nhiên, sự xuất hiện tập thể của mọi thứ không liên quan. Thường được dùng để chỉ một bộ sưu tập đồng thời các mẫu âm thanh, mà khi tất cả xảy ra cùng một lúc, âm thanh tương tự như tĩnh, hoặc một 'rít'. Khi xem xét tiếng ồn trắng hình ảnh, nó thường được gọi là 'tuyết', chẳng hạn như người ta có thể nhìn thấy trên một đài truyền hình mà không được chơi bất kỳ chương trình hiện hành.

Definition - What does White noise mean

Any random, collective occurrence of unrelated things. Typically used to refer to a simultaneous collection of sound patterns, which when all occurring at once, sounds similar to static, or a 'hiss'. When considering visual white noise, it is often referred to as 'snow', such as one might see on a television station that isn't playing any current programming.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *