Viva voce

Định nghĩa Viva voce là gì?

Viva voceThi vấn đáp. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Viva voce - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

1. Lá Phiếu tiến hành với cuộc bỏ phiếu bằng giọng nói.

Definition - What does Viva voce mean

1. Ballot conducted with voice vote.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *