Voice of the customer

Định nghĩa Voice of the customer là gì?

Voice of the customerÝ kiến ​​của khách hàng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Voice of the customer - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Cái nhìn sâu sắc tập thể vào nhu cầu khách hàng, mong muốn, nhận thức, và sở thích đạt được thông qua chất vấn trực tiếp và gián tiếp. Những khám phá được quy đổi sang các mục tiêu có ý nghĩa giúp đỡ trong việc thu hẹp khoảng cách giữa mong đợi của khách hàng và các dịch vụ của công ty.

Definition - What does Voice of the customer mean

Collective insight into customer needs, wants, perceptions, and preferences gained through direct and indirect questioning. These discoveries are translated into meaningful objectives that help in closing the gap between customer expectations and the firm's offerings.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *