Wholesale price index

Định nghĩa Wholesale price index là gì?

Wholesale price indexChỉ số giá bán buôn. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Wholesale price index - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một chỉ số cho thấy sự thăng trầm của giá hàng hóa được sản xuất khi họ rời khỏi nhà máy

Definition - What does Wholesale price index mean

an index showing the rises and falls of prices of manufactured goods as they leave the factory

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *