Western Union

Định nghĩa Western Union là gì?

Western UnionWestern Union. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Western Union - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Dịch vụ tài chính công ty chuyên về việc chuyển tiền từ một địa điểm đi nơi khác. Công ty có trụ sở ra khỏi Hoa Kỳ, nhưng xử lý các giao dịch tài chính từ khắp nơi trên thế giới. Cá nhân gửi tiền tại một trong các quán của công ty và sau đó người nhận có khả năng đón các quỹ tại chi nhánh khác. Công ty đã được trong kinh doanh từ năm 1851.

Definition - What does Western Union mean

Financial services corporation that specializes in the transfer of money from one location to another location. The company is based out of the United States, but processes financial transactions from across the world. Individuals deposit money at one of the company's kiosks and then the receiver is able to pick-up the funds at another branch. The company has been in business since 1851.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *