Wet basis

Định nghĩa Wet basis là gì?

Wet basisCơ sở ướt. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Wet basis - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Công thức: (Trọng lượng của bài viết ướt - Trọng lượng của bài viết khô) x 100 ÷ Trọng lượng của bài viết ướt.

Definition - What does Wet basis mean

Formula: (Weight of the wet article - Weight of the dry article) x 100 ÷ Weight of the wet article.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *