What-if analysis

Định nghĩa What-if analysis là gì?

What-if analysisNhững gì nếu phân tích. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ What-if analysis - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Xem phân tích độ nhạy.

Definition - What does What-if analysis mean

See sensitivity analysis.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *