White candlestick

Định nghĩa White candlestick là gì?

White candlestickTrắng nến. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ White candlestick - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Trên một biểu đồ giao dịch, quầy bar màu trắng với "bấc" trên cả hai đầu miêu tả mức giá cao nhất trong ngày (trên cùng) và giá (dưới) thấp nhất. Khi một quán bar, hoặc nến, được kéo dài nó có thể là một dấu hiệu cho thấy xu hướng tăng của áp lực mua mạnh. Còn được gọi là một nến mở.

Definition - What does White candlestick mean

On a trading chart, a white bar with "wicks" on both ends depicting the highest price of the day (top) and the lowest price (bottom). When a bar, or candlestick, is elongated it could be a bullish indication of strong buying pressure. Also called an open candlestick.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *