White goods

Định nghĩa White goods là gì?

White goodsSản phẩm có màu trắng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ White goods - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Hàng tiêu dùng nặng như điều hòa không khí, tủ lạnh, bếp, vv, mà thường được vẽ chỉ trong trắng kết thúc men. Mặc dù tính sẵn sàng của họ trong màu sắc khác nhau bây giờ, họ vẫn gọi là hàng trắng. Xem thêm hàng hóa nâu.

Definition - What does White goods mean

Heavy consumer durables such as air conditioners, refrigerators, stoves, etc., which used to be painted only in white enamel finish. Despite their availability in varied colors now, they are still called white goods. See also brown goods.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *