Wide market

Định nghĩa Wide market là gì?

Wide marketThị trường rộng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Wide market - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Thị trường với lợi nhuận đáng kể hoặc rộng hoặc lây lan. Trái ngược với thị trường mỏng.

Definition - What does Wide market mean

Market with substantial or wide profit margins or spread. Opposite of thin market.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *