Widebody aircraft

Định nghĩa Widebody aircraft là gì?

Widebody aircraftMáy bay thân rộng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Widebody aircraft - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Máy bay chở khách hai lối đi như Airbus A300, A310, A330, A340 và Boeing 747, 767, và 777, Lockheed 1011, và McDonnel Douglas DC10 và MD11.

Definition - What does Widebody aircraft mean

Twin-aisle passenger plane such as Airbus A300, A310, A330, and A340, Boeing 747, 767, and 777, Lockheed 1011, and McDonnel Douglas DC10 and MD11.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *