Willful

Định nghĩa Willful là gì?

WillfulBướng bỉnh. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Willful - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Có ý thức hay cố ý nhưng không nhất thiết phải độc hại.

Definition - What does Willful mean

Conscious or intentional but not necessarily malicious.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *