Wildcat strike

Định nghĩa Wildcat strike là gì?

Wildcat strikeTự phát đình công. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Wildcat strike - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Hành động tự phát hoặc không báo trước bất hợp pháp công nghiệp của một bộ phận người lao động, mà không theo đúng thủ tục cho ấn tượng như chính phần lớn thông qua một lá phiếu công đoàn. Trong tình huống như vậy, người sử dụng lao thường có quyền hợp pháp để bắn người lao động xúc phạm và kiện công đoàn bồi thường thiệt hại. Còn được gọi là ngoài vòng pháp luật đình công hoặc quickie đình công.

Definition - What does Wildcat strike mean

Spontaneous or unannounced illegal industrial action by a section of employees, without following the proper procedure for striking such as majority approval through a union ballot. In such situations, the employer usually has the legal right to fire the offending workers and to sue the union for damages. Also called outlaw strike or quickie strike.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *