WiMax

Định nghĩa WiMax là gì?

WiMaxWiMax. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ WiMax - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Gõ công nghệ không dây cung cấp dịch vụ internet không dây trên một khoảng cách dài hơn Wi-Fi chuẩn. WiMax được dựa trên tiêu chuẩn công nghệ IEEE 802.16 và có thể cung cấp băng thông rộng truy cập không dây lên đến 30 dặm. sử dụng WiMax cố định và trạm di động để cung cấp cho người dùng với quyền truy cập vào giọng tốc độ cao, dữ liệu và kết nối Internet. công nghệ WiMax chưa được chấp nhận rộng rãi của cộng đồng công nghệ, nhưng sự nổi tiếng của nó tiếp tục phát triển như các doanh nghiệp và người tiêu dùng tìm ra cách tốt hơn để liên tục giữ liên lạc.

Definition - What does WiMax mean

Type of wireless technology that provides wireless internet service over longer distances than standard Wi-Fi. WiMax is based on standard IEEE 802.16 technology and can provide broadband wireless access up to 30 miles. WiMax uses fixed and mobile stations to provide users with access to high-speed voice, data, and Internet connectivity. WiMax technology has not been widely accepted by the technology community, but its popularity continues to grow as businesses and consumers seek out better ways to constantly stay connected.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *