Win win

Định nghĩa Win win là gì?

Win winWin win. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Win win - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Triết lý đàm phán trong đó tất cả các bên tham gia thỏa thuận hoặc thỏa thuận đứng để thực hiện chia sẻ công bằng của họ (không phải 100 phần trăm) trong những lợi ích hay lợi nhuận.

Definition - What does Win win mean

Negotiation philosophy in which all parties to an agreement or deal stand to realize their fair share (not 100 percent) of the benefits or profit.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *