Write-up/write-up work

Định nghĩa Write-up/write-up work là gì?

Write-up/write-up workWrite-up / ghi-up làm việc. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Write-up/write-up work - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một kế toán sẽ xử lý báo cáo tài chính của công ty mà không cần phải trải qua một bài đánh giá kiểm toán chính thức.

Definition - What does Write-up/write-up work mean

An accountant will process a company's financial statements without going through a formal audit review.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *