Wrongful death action

Định nghĩa Wrongful death action là gì?

Wrongful death actionHành động sai trái chết. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Wrongful death action - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một vụ kiện dân sự nộp bởi những người sống sót của người đã chết đối với một cá nhân hay công ty được cho là trong một số cách có trách nhiệm về cái chết của người đó.

Definition - What does Wrongful death action mean

A civil lawsuit filed by the survivors of the deceased against an individual or corporation believed to be in some way responsible for that person's death.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *