Writer

Định nghĩa Writer là gì?

WriterNhà văn. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Writer - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

1. chung: Drawer của một hối phiếu đòi nợ (kiểm tra, dự thảo, lưu ý).

Definition - What does Writer mean

1. General: Drawer of a bill of exchange (check, draft, note).

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *