Written consent

Định nghĩa Written consent là gì?

Written consentSự đồng ý bằng văn bản. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Written consent - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một thỏa thuận ràng buộc chính thức ký kết hoặc trên giấy hoặc bằng kỹ thuật số do các bên tham gia, được công nhận về mặt pháp lý.

Definition - What does Written consent mean

An official binding agreement signed either on paper or digitally by parties involved, which is recognized legally.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *