Written data

Định nghĩa Written data là gì?

Written dataDữ liệu bằng văn bản. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Written data - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Dữ liệu đó phải được gửi bằng văn bản nếu không dự thầu, đề nghị, hoặc báo giá được tự động bị loại.

Definition - What does Written data mean

Data which must be submitted in writing otherwise the bid, proposal, or quotation is automatically disqualified.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *