Written premiums

Định nghĩa Written premiums là gì?

Written premiumsPhí bảo hiểm bằng văn bản. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Written premiums - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Phí bảo hiểm trả tiền trên tất cả các chính sách doanh nghiệp bảo hiểm đã được viết trong một khung thời gian nhất định.

Definition - What does Written premiums mean

The premiums paid on all of the policies an insurer has written during a given time frame.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *