Wrong

Định nghĩa Wrong là gì?

WrongSai lầm. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Wrong - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Làm trái các quy định của pháp luật, hoặc vi phạm các quyền của người khác, và sẽ bị trừng phạt dưới một mã quy phạm pháp luật.

Definition - What does Wrong mean

Act contrary to the rules of law, or which violates the rights of others, and is punishable under a legal code.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *