Wrongful dishonor

Định nghĩa Wrongful dishonor là gì?

Wrongful dishonorNhục sai trái. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Wrongful dishonor - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Thất bại của một ngân hàng để tôn vinh một hóa đơn hợp lệ và phải nộp của trao đổi hoặc công cụ chuyển nhượng trong thời hạn luật định (thường là đến nửa đêm của ngày phô). Nếu khách hàng của ngân hàng (người trả tiền hoặc ngăn kéo) bị hại chứng minh, các ngân hàng có thể phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại.

Definition - What does Wrongful dishonor mean

Failure of a bank to honor a valid and payable bill of exchange or negotiable instrument within a statutory period (usually until midnight of the day of presentment). If the bank's customer (drawee or drawer) suffers provable harm, the bank may be liable for damages.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *