Yahoo!

Định nghĩa Yahoo! là gì?

Yahoo!Yahoo!. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Yahoo! - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Trực tuyến trang web cổng thông tin được tạo ra để tích hợp một loạt các thông tin khác nhau, từ giải trí đến tin tức tài chính. Người dùng có thể tùy chỉnh trang chủ, kiểm tra email, và tìm kiếm World Wide Web. Yahoo Inc được thành lập vào năm 1994 bởi Jerry Yang và David Filo và đã phát triển được một trong những địa truy cập nhiều nhất trên thế giới. Năm 2008, công ty đã từ chối một lời đề nghị $ 44.6B tác từ Microsoft, nhưng đã đồng ý một thỏa thuận nhỏ hơn trong năm 2009. Yahoo có trụ sở tại Sunnyvale, California.

Definition - What does Yahoo! mean

Online portal website created to integrate a vast array of information ranging from entertainment to finance news. Users are able to customize homepages, check email, and search the World Wide Web. Yahoo Inc. was founded in 1994 by Jerry Yang and David Filo and has grown to be one of the most visited sites in the world. In 2008, the company rejected a $44.6B partnership offer from Microsoft, but agreed to a smaller deal in 2009. Yahoo is headquartered in Sunnyvale, California.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *