Yield point

Định nghĩa Yield point là gì?

Yield pointĐiểm lợi. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Yield point - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Tải mà tại đó một biến dạng tài liệu vĩnh viễn mà không cần tăng tải.

Definition - What does Yield point mean

Load at which a material deforms permanently without increase in the load.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *