Yankees

Định nghĩa Yankees là gì?

YankeesYankees. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Yankees - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Hạn London Stock Exchange cho chứng khoán Mỹ bán ra tại Anh.

Definition - What does Yankees mean

London Stock Exchange term for the US securities sold in the UK.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *