Yard lumber

Định nghĩa Yard lumber là gì?

Yard lumberSân gỗ. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Yard lumber - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Loạt nhà máy gỗ ở độ dài linh tinh, chiều rộng, và kết thúc.

Definition - What does Yard lumber mean

Run of mill lumber in miscellaneous lengths, widths, and finishes.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *