Year to date net income

Định nghĩa Year to date net income là gì?

Year to date net incomeNăm đối với thu nhập ròng ngày. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Year to date net income - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Doanh thu được ghi nhận cho một công ty từ đầu năm dương lịch đến một ngày cụ thể.

Definition - What does Year to date net income mean

Revenue recognized for a company from the beginning of the calendar year to a specified date.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *