Year to date (YTD)

Định nghĩa Year to date (YTD) là gì?

Year to date (YTD)Đầu năm đến nay (YTD). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Year to date (YTD) - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Dựa trên sự khởi đầu của năm dương lịch đến một ngày cụ thể.

Definition - What does Year to date (YTD) mean

Based on the beginning of the calendar year to a specified date.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *