Yellow knight

Định nghĩa Yellow knight là gì?

Yellow knightKnight vàng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Yellow knight - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một công ty mà cùng một lúc đã được quy hoạch bắt đầu một nỗ lực thù địch trên một công ty, mà thay vào đó quyết định đề xuất một thỏa thuận sáp nhập giữa hai người. Điều này có thể được thực hiện cho một loạt các lý do, nhưng chủ yếu là các công ty đang có kế hoạch tiếp quản cho rằng cách tiếp cận khác sẽ mang lại kết quả tốt hơn.

Definition - What does Yellow knight mean

A corporation that at one time was planning on initiating a hostile attempt on a company, but instead decides to propose a merger deal between the two. This may be done for a variety of reasons, but mainly the company that was planning the takeover believes that another approach would yield better results.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *