Yellow pages

Định nghĩa Yellow pages là gì?

Yellow pagesNhững trang vàng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Yellow pages - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Thư mục của các doanh nghiệp phân loại theo loại hình kinh doanh và sắp xếp theo thứ tự abc trong mỗi phân loại. Sử dụng ban đầu của công ty American Telephone Và Telegraph (AT & T) thuật ngữ không phải là một thương hiệu có bản quyền.

Definition - What does Yellow pages mean

Directory of businesses classified by types of business and arranged alphabetically within each classification. Used originally by the American Telephone And Telegraph company (AT&T) the term is not a copyrighted trademark.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *