Yellow sheets

Định nghĩa Yellow sheets là gì?

Yellow sheetsTấm vàng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Yellow sheets - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một danh sách hàng ngày của thầu và yêu cầu báo giá cho trái phiếu over-the-counter. Sheets vàng là một sản phẩm của Cục Báo giá quốc gia.

Definition - What does Yellow sheets mean

A daily listing of bid and ask price quotes for over-the-counter bonds. Yellow Sheets are a product of the National Quotation Bureau.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *