Yield swap

Định nghĩa Yield swap là gì?

Yield swapTrao đổi sản lượng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Yield swap - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Xem hoán đổi trái phiếu.

Definition - What does Yield swap mean

See bond swap.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *