Yield

Định nghĩa Yield là gì?

YieldNăng suất. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Yield - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Thu nhập hàng năm thu được từ một khoản đầu tư, thể hiện thường là một tỷ lệ phần trăm của số tiền đầu tư.

Definition - What does Yield mean

The annual income earned from an investment, expressed usually as a percentage of the money invested.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *