York Antwerp rules

Định nghĩa York Antwerp rules là gì?

York Antwerp rulesQuy tắc York Antwerp. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ York Antwerp rules - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Hướng dẫn điều chỉnh tổn thất chung của một tàu sân bay biển.

Definition - What does York Antwerp rules mean

Guidelines for adjusting general losses by a marine carrier.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *