Z bench

Định nghĩa Z bench là gì?

Z benchZ băng ghế dự bị. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Z bench - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Thuật ngữ dành cho xác suất mà một khiếm khuyết sẽ xảy ra liên quan đến dữ liệu mẫu được đánh dấu là "giá trị Z".

Definition - What does Z bench mean

The term given to the probability that a defect will occur in relation to the sample data marked as "Z value."

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *